warto przeczytać

  Zalesienia 2018

  Już wkrótce, bo od 1 czerwca br. biura powiatowe ARiMR przyjmować będą wnioski na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów z sukcesją naturalną. Nabór trwać będzie przez 2 miesiące tj. do 31 lipca. Zgodnie z założeniami tego działania składając wniosek, rolnik otrzymać może jednorazowe wsparcie na wykonanie zalesienia, a w kolejnych latach premię pielęgnacyjną (przez 5 lat) oraz premię zalesieniową (przez 12 lat).

  Stawki na zalesienie zostały określone w następujących wysokościach:
  • wsparcie na zalesienie – jednorazowa płatność za wykonanie zalesienia w wysokościod 4 984 zł/ha do 7 385 zł/ha – w zależności od rodzaju gruntu, nachylenia powierzchni zalesionej, składu gatunkowego wykonanego zalesienia;
   - dodatkowo na ogrodzenie przysługuje płatność w wysokości 8,82 zł/mb lub nazabezpieczenie 3 palikami sadzonek na uprawie w wysokości 1 132 zł/ha - dotyczy kosztów założenia uprawy.
  • premia pielęgnacyjna - wypłacana na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy w wysokości od794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha/rok i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów - w wysokości 424 zł/ha/rok
  • premia zalesieniowa – stanowi rekompensatę utraconych dochodów z działalności rolniczej – 1 215 zł/ha/rok
  Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów o powierzchni co najmniej 0,1 ha maksymalnie do 20 ha. Muszą one być zapisane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną. 
   
  Niezbędnymi załącznikami do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie są: kopia planu zalesienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan, dokumenty potwierdzające własność gruntów i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami (obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną) oraz ewentualne pisemne zgody małżonka rolnika i pozostałych współwłaścicieli.
   
  Wśród wymienionych bardzo ważnym dokumentem jest plan zalesieniowy. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wykonania zalesienia. Do sporządzenia tego planu nadleśniczy potrzebować będą m.in.: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. Jeśli brak tego planu potrzebne będzie zaświadczenie, że zalesienie danych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zatem planując złożenie takiego wniosku powinniśmy zacząć od sprawdzenia w urzędzie gminy, czy otrzymanie takiego dokumentu jest możliwe.
   
  Sadzenia lasu (zgodnie z planem zalesienia) należy dokonać:
  • jesienią w roku złożenia wniosku ( 2018r.), lub
  • wiosną roku następnego (2019r.)
  Beneficjenci tego działania, najpóźniej do 10 czerwca przyszłego roku muszą złożyć zaświadczenie Nadleśniczego o wykonanym zalesieniu. Na tej podstawie ARiMR wyda decyzję przyznającą pomoc w zakresie zwrotu kosztów zalesienia. ARiMR ma na wydanie tej decyzji 60 dni od złożenia oświadczenia. Wypłata płatności następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia decyzji.
   
  Wypłata premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej następuje w terminie do 30 czerwca – kolejnego roku.
   
  Należy pamiętać, że przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w piątym roku realizacji programu możliwa jest dopiero po przekwalifikowaniu przez Starostwo Powiatowe gruntu na grunt leśny. Jeżeli uprawa leśna zostanie zlikwidowana przed zakończeniem okresu trwania zobowiązania, wówczas rolnik ma obowiązek zwrotu wcześniej otrzymanej pomocy za cały okres jej pobierania.
   
  źródło: Gospodarz.pl/WIR/Elżbieta Bryl foto: pixabay.com

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 2
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 662 184 424

  GĄSAWA
  ul. Krótka 1
  tel. (52) 30 25 407

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-700 Czarnków
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies