warto przeczytać

  Susza rolnicza dotknęła wszystkie monitorowane uprawy

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

  W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -190,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 11,5 mm.
   
  Najniższe wartości KBW w tym sześciodekadowym okresie wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -260 do –269 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –220 do -229 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Podlaskiej, Pojezierza Wielkopolskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Równinie Kodeńskiej oraz na Kujawach. Duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był mniejszy od -90 do -160 mm.
   
  Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:
  • Zbóż jarych,
  • Zbóż ozimych,
  • Roślin strączkowych,
  • Krzewów owocowych,
  • Warzyw gruntowych,
  • Truskawek
  • Tytoniu,
  • Drzew owocowych,
  • Rzepaku i rzepiku,
  • Kukurydzy na ziarno,
  • Kukurydzy na kiszonkę,
  • Chmielu
  • Ziemniaka
  • Buraka cukrowego
   Liczba gmin oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)
  Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
  1. Zboża jare 2056 82,97
  2. Zboża ozime 1923 77,60
  3. Rośliny strączkowe 1890 76,27
  4. Krzewy owocowe 1838 74,17
  5. Truskawki 1771 71,47
  6. Warzywa gruntowe 1590 64,16
  7. Tytoń 1496 60,37
  8. Drzewa owocowe 1288 51,98
  9. Rzepak i rzepik 1207 48,71
  10. Kukurydza na ziarno 592 23,89
  11. Kukurydza na kiszonkę 592 23,89
  12. Chmiel 89 3,59
  13. Ziemniak 42 1,69
  14. Burak cukrowy 14 0,56
   
  Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw
  Lp. Uprawa Powierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą w Polsce [w %]
  1. Zboża jare 63,14
  2. Zboża ozime 49,36
  3. Krzewy owocowe 48,75
  4. Rośliny strączkowe 47,21
  5. Truskawki 45,67
  6. Tytoń 33,76
  7. Warzywa gruntowe 32,77
  8. Drzewa owocowe 21,33
  9. Rzepak i rzepik 16,77
  10. Kukurydza na kiszonkę 7,92
  11. Kukurydza na ziarno 7,91
  12. Chmiel 0,69
  13. Ziemniak 0,28
  14. Burak cukrowy 0,14

  W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin objętych suszą.
  Lp. Uprawa Punkty procentowe
  1. Rzepak i rzepik +41,20
  2. Drzewa owocowe -3,10
  3. Zboża jare -9,32
  4. Zboża ozime -10,58
  5. Krzewy owocowe -11,83
  6. Truskawki -13,24
   
  W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące powierzchni gruntów ornych objętych suszą.
  Lp. Uprawa Punkty procentowe
  1. Rzepak i rzepik +16,77
  2. Drzewa owocowe +4,00
  3. Zboża ozime +0,39
  4. Krzewy owocowe -0,69
  5. Zboża jare -1,53
  6. Truskawki -2,00
   
  W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwachw 8 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 2056 gminach tj. 82,97 gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.: podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, lubelskim (od 54,7 do 93,9% gruntów ornych tych województw).

  Susza w uprawach zbóż jarych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 90,94
  2. lubuskie 82 82 100,00 85,12
  3. mazowieckie 314 314 100,00 83,97
  4. podlaskie 118 118 100,00 93,89
  5. świętokrzyskie 102 102 100,00 38,59
  6. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 59,28
  7. wielkopolskie 226 226 100,00 91,97
  8. zachodniopomorskie 114 114 100,00 86,04
  9. lubelskie 213 210 98,59 54,73
  10. pomorskie 123 120 97,56 90,32
  11. łódzkie 177 172 97,18 56,41
  12. opolskie 71 59 83,10 11,46
  13. dolnośląskie 169 125 73,96 34,71
  14. podkarpackie 160 66 41,25 19,20
  15. śląskie 167 50 29,94 7,24
  16. małopolskie 182 38 20,88 2,23
   
  Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano we wszystkich województwach, w 7 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1923 gminach tj. 77,60% gmin kraju na powierzchni 49,36% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim (od 67,6 do 84,0% gruntów ornych tych województw)
   
  Susza w uprawach zbóż ozimych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 72,10
  2. lubuskie 82 82 100,00 76,12
  3. mazowieckie 314 314 100,00 67,61
  4. podlaskie 118 118 100,00 68,62
  5. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 40,30
  6. wielkopolskie 226 226 100,00 83,96
  7. zachodniopomorskie 114 114 100,00 68,48
  8. lubelskie 213 209 98,12 43,43
  9. pomorskie 123 120 97,56 69,60
  10. świętokrzyskie 102 88 86,27 19,83
  11. łódzkie 177 146 82,49 39,41
  12. dolnośląskie 169 117 69,23 24,91
  13. opolskie 71 45 63,38 5,37
  14. podkarpackie 160 56 35,00 14,60
  15. małopolskie 182 15 8,24 0,98
  16. śląskie 167 13 7,78 0,37
   
  Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin strączkowych.Odnotowano ją we wszystkich województwach, w 6 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w1890 gminach tj. 76,27% gmin kraju na powierzchni 47,21% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim oraz zachodniopomorskim (od 64,8 do 82,5% gruntów ornych tych województw)
   
  Susza w uprawach roślin strączkowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 69,28
  2. lubuskie 82 82 100,00 73,80
  3. mazowieckie 314 314 100,00 66,27
  4. podlaskie 118 118 100,00 65,23
  5. wielkopolskie 226 226 100,00 82,49
  6. zachodniopomorskie 114 114 100,00 64,80
  7. warmińsko-mazurskie 116 115 99,14 36,40
  8. lubelskie 213 209 98,12 42,27
  9. pomorskie 123 120 97,56 68,66
  10. świętokrzyskie 102 81 79,41 16,71
  11. łódzkie 177 138 77,97 34,39
  12. dolnośląskie 169 115 68,05 23,57
  13. opolskie 71 40 56,34 3,21
  14. podkarpackie 160 55 34,38 13,77
  15. małopolskie 182 11 6,04 0,62
  16. śląskie 167 8 4,79 0,16
   
  Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano we wszystkich województwach, w 6 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1838 gminach tj. 74,17% gmin kraju na powierzchni 48,75% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza wśród tych upraw objęła w woj.: wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim (od 68,2 do 84,0% gruntów ornych tych województw).
   
   Susza w uprawach krzewów owocowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 73,62
  2. lubuskie 82 82 100,00 74,41
  3. mazowieckie 314 314 100,00 68,15
  4. podlaskie 118 118 100,00 71,94
  5. wielkopolskie 226 226 100,00 84,01
  6. zachodniopomorskie 114 114 100,00 68,86
  7. lubelskie 213 209 98,12 43,77
  8. pomorskie 123 120 97,56 71,09
  9. warmińsko-mazurskie 116 113 97,41 39,08
  10. świętokrzyskie 102 72 70,59 13,75
  11. łódzkie 177 122 68,93 33,54
  12. dolnośląskie 169 112 66,27 23,88
  13. opolskie 71 28 39,44 1,60
  14. podkarpackie 160 52 32,50 13,06
  15. śląskie 167 7 4,19 0,08
  16. małopolskie 182 5 2,75 0,34
   
  W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród uprawtruskawek, którą notowano w 15 województwach, w 6 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 1771 gminach tj. 71,47% gmin kraju na powierzchni 45,67% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim, mazowieckim oraz zachodniopomorskim (od 62,4 do 81,5% gruntów ornych tych województw)
   
  Susza w uprawach truskawek
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 70,56
  2. lubuskie 82 82 100,00 70,66
  3. mazowieckie 314 314 100,00 63,83
  4. podlaskie 118 118 100,00 68,62
  5. wielkopolskie 226 226 100,00 81,46
  6. zachodniopomorskie 114 114 100,00 62,40
  7. pomorskie 123 120 97,56 69,66
  8. lubelskie 213 207 97,18 41,59
  9. warmińsko-mazurskie 116 111 95,69 34,29
  10. dolnośląskie 169 108 63,91 22,14
  11. łódzkie 177 113 63,84 28,78
  12. świętokrzyskie 102 54 52,94 9,85
  13. podkarpackie 160 47 29,38 11,52
  14. opolskie 71 10 14,08 0,68
  15. małopolskie 182 3 1,65 0,02
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 13 województwach, w woj. podlaskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1590 gminach tj. 64,16% gmin kraju na powierzchni 32,77% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim, wielkopolskim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim (od 50,5 do 65,2% gruntów ornych tych województw)
   
  Susza w uprawach warzyw gruntowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 58,99
  2. zachodniopomorskie 114 112 98,25 42,61
  3. lubuskie 82 80 97,56 43,80
  4. pomorskie 123 120 97,56 65,23
  5. mazowieckie 314 302 96,18 44,16
  6. kujawsko-pomorskie 144 138 95,83 50,49
  7. wielkopolskie 226 215 95,13 63,12
  8. lubelskie 213 193 90,61 33,02
  9. warmińsko-mazurskie 116 98 84,48 18,76
  10. dolnośląskie 169 89 52,66 10,90
  11. łódzkie 177 75 42,37 12,79
  12. świętokrzyskie 102 21 20,59 2,99
  13. podkarpackie 160 29 18,12 6,17
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 13 województwach, w woj. podlaskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1496 gminach tj. 60,37% gmin kraju na powierzchni 33,76% gruntów ornych.

   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim, wielkopolskim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim (od 60,6 do 68,2% gruntów ornych tych województw)
   
  Susza w uprawach tytoniu
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 63,36
  2. pomorskie 123 120 97,56 68,15
  3. zachodniopomorskie 114 107 93,86 43,39
  4. kujawsko-pomorskie 144 135 93,75 60,58
  5. wielkopolskie 226 208 92,04 65,60
  6. lubuskie 82 75 91,46 42,58
  7. mazowieckie 314 281 89,49 42,95
  8. lubelskie 213 187 87,79 33,95
  9. warmińsko-mazurskie 116 93 80,17 19,07
  10. dolnośląskie 169 71 42,01 10,49
  11. łódzkie 177 56 31,64 9,33
  12. świętokrzyskie 102 19 18,63 2,50
  13. podkarpackie 160 26 16,25 5,26
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania ponownie wzrosło zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 13 województwachna terenie 1288 gmin tj. 51,98% gmin kraju obejmując powierzchnię 21,33% gruntów ornych (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego raportu).
   
  W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach, obejmując 50,54% gruntów ornych tego województwa
   
  Susza w uprawach drzew owocowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 50,54
  2. pomorskie 123 120 97,56 44,46
  3. kujawsko-pomorskie 144 129 89,58 37,89
  4. zachodniopomorskie 114 100 87,72 22,25
  5. wielkopolskie 226 183 80,97 44,40
  6. lubuskie 82 64 78,05 26,73
  7. mazowieckie 314 239 76,11 25,97
  8. lubelskie 213 143 67,14 22,17
  9. warmińsko-mazurskie 116 74 63,79 9,27
  10. dolnośląskie 169 55 32,54 4,75
  11. łódzkie 177 29 16,38 3,56
  12. świętokrzyskie 102 16 15,69 0,60
  13. podkarpackie 160 18 11,25 2,48
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wzrost powierzchni z suszą rolniczą w uprawachrzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach notowano w 13 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1207 gminach tj. 48,71 gmin Polski, na powierzchni 16,77% gruntów ornych (wzrost o 16,77 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego raportu).
   
  W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach, natomiast największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. pomorskim, wielkopolskim oraz kujawsko pomorskim. 
   
  Susza w uprawach rzepaku i rzepiku
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 22,99
  2. pomorskie 123 119 96,75 39,69
  3. kujawsko-pomorskie 144 128 88,89 36,13
  4. zachodniopomorskie 114 92 80,70 27,00
  5. wielkopolskie 226 166 73,45 37,45
  6. mazowieckie 314 224 71,34 18,93
  7. lubuskie 82 58 70,73 16,37
  8. lubelskie 213 131 61,50 15,98
  9. warmińsko-mazurskie 116 66 56,90 6,13
  10. dolnośląskie 169 56 33,14 5,38
  11. łódzkie 177 21 11,86 1,50
  12. świętokrzyskie 102 12 11,76 0,46
  13. podkarpackie 160 16 10,00 1,13
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 592 gminach tj. 23,89 gmin Polski, na powierzchni 7,91% gruntów ornych.
   
  Największy udział gmin z suszą w uprawach kukurydzy na ziarno odnotowano w województwie podlaskim, natomiast największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. wielkopolskim i kujawsko pomorskim. 
   
  Susza w uprawach kukurydzy na ziarno
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 94 79,66 14,88
  2. pomorskie 123 82 66,67 20,75
  3. kujawsko-pomorskie 144 91 63,19 23,52
  4. wielkopolskie 226 108 47,79 24,24
  5. zachodniopomorskie 114 53 46,49 7,18
  6. mazowieckie 314 83 26,43 4,48
  7. lubelskie 213 48 22,54 7,03
  8. warmińsko-mazurskie 116 19 16,38 1,48
  9. lubuskie 82 10 12,20 0,89
  10. świętokrzyskie 102 2 1,96 0,00
  11. podkarpackie 160 2 1,25 0,02
  12. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  13. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 592 gminach tj. 23,89 gmin Polski, na powierzchni 7,92% gruntów ornych.
   
  Największy udział gmin z suszą w uprawach kukurydzy na kiszonkę odnotowano w województwie podlaskim, natomiast największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. wielkopolskim i kujawsko pomorskim. 
   
  Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 94 79,66 14,88
  2. pomorskie 123 82 66,67 20,75
  3. kujawsko-pomorskie 144 91 63,19 23,52
  4. wielkopolskie 226 108 47,79 24,32
  5. zachodniopomorskie 114 53 46,49 7,18
  6. mazowieckie 314 83 26,43 4,48
  7. lubelskie 213 48 22,54 7,03
  8. warmińsko-mazurskie 116 19 16,38 1,48
  9. lubuskie 82 10 12,20 0,89
  10. świętokrzyskie 102 2 1,96 0,00
  11. podkarpackie 160 2 1,25 0,02
  12. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  13. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 6 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 89 gminach tj. 3,59 gmin Polski, na powierzchni 0,69% gruntów ornych.
   
  Największy udział gmin z suszą w uprawach chmielu odnotowano w województwie wielkopolskim. 
   
  Susza w uprawach chmielu
  Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. wielkopolskie 226 40 17,70 4,67
  2. kujawsko-pomorskie 144 23 15,97 1,76
  3. pomorskie 123 18 14,63 0,91
  4. podlaskie 118 3 2,54 0,39
  5. zachodniopomorskie 114 2 1,75 0,01
  6. lubelskie 213 3 1,41 0,03
  7. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  8. lubuskie 82 0 0,00 0,00
  9. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  10. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  11. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  12. opolskie 71 0 0,00 0,00
  13. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  14. śląskie 167 0 0,00 0,00
  15. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
  16. warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 42 gminach tj. 1,69 gmin Polski, na powierzchni 0,28% gruntów ornych.
   
  Największy udział gmin z suszą w uprawach ziemniaka odnotowano w województwie wielkopolskim. 
   
  Susza w uprawach ziemniaka
  Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. wielkopolskie 226 28 12,39 2,45
  2. pomorskie 123 10 8,13 0,32
  3. kujawsko-pomorskie 144 4 2,78 0,05
  4. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  5. lubelskie 213 0 0,00 0,00
  6. lubuskie 82 0 0,00 0,00
  7. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  8. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  9. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  10. opolskie 71 0 0,00 0,00
  11. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  12. podlaskie 118 0 0,00 0,00
  13. śląskie 167 0 0,00 0,00
  14. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
  15. warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
  16. zachodniopomorskie 114 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 14 gminach tj. 0,56 gmin Polski, na powierzchni 0,14% gruntów ornych.
   
  Największy udział gmin z suszą w uprawach buraka cukrowego odnotowano w województwie wielkopolskim. 
   
  Susza w uprawach buraka cukrowego
  Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. wielkopolskie 226 28 12,39 2,45
  2. pomorskie 123 10 8,13 0,32
  3. kujawsko-pomorskie 144 4 2,78 0,05
  4. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  5. lubelskie 213 0 0,00 0,00
  6. lubuskie 82 0 0,00 0,00
  7. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  8. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  9. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  10. opolskie 71 0 0,00 0,00
  11. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  12. podlaskie 118 0 0,00 0,00
  13. śląskie 167 0 0,00 0,00
  14. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
  15. warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
  16. zachodniopomorskie 114 0 0,00 0,00
   
  Tegoroczny maj był wyjątkowo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4°C a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4°C. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18°C. Na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17°C. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16°C.
   
  Pierwsza dekada czerwca była bardzo ciepła. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5°C. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5°C. Podobnie było w drugiej dekadzie tego miesiąca, w której notowano od ponad 19 do 20,5°C. Jedynie na północy kraju było nieco zimniej od 16,5 do 19°C.
   
  W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.
   
  W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Natomiast drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie (do 5 mm) lub nawet brak opadów w północnej Polsce, a w południowej części kraju notowano ich wystąpienie od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej).
   
  Tegoroczny kwiecień, maj oraz obie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Takie warunki atmosferyczne sprawiły kolejne już duże obniżenie wartości KBW oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Należy też zaznaczyć, że tak duży deficyt wody sprawił, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. W tym okresie pojawiła się w uprawach: roślin strączkowych, warzyw gruntowych, tytoniu, drzew owocowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego.
   
  źródło: Gospodarz.pl/IUNG, foto: Gospodarz.pl/DK

  TARGI ROLNICZE 2019

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 2
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 662 184 424

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-700 Czarnków
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies