warto przeczytać

  Susza rolnicza wśród wszystkich monitorowanych uprawach

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

  W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
   
  Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -174,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 16 mm.
   
  Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły (tak jak w poprzednim okresie) w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -250 do –259 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego od -200 do -239 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich, chociaż obszar ten przesunął się już bardziej na północ w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był już dużo mniejszy wynosił od -50 do -100 mm.
   
  Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród wszystkich monitorowanych upraw:
  • Zbóż jarych,
  • Zbóż ozimych,
  • Roślin bobowatych,
  • Krzewów owocowych,
  • Warzyw gruntowych,
  • Truskawek
  • Tytoniu,
  • Drzew owocowych,
  • Rzepaku i rzepiku,
  • Kukurydzy na ziarno,
  • Kukurydzy na kiszonkę,
  • Chmielu
  • Ziemniaka
  • Buraka cukrowego
  Liczba gmin oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)
  Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
  1. Zboża jare 1437 57,99
  2. Zboża ozime 1227 49,52
  3. Rośliny bobowate 1227 49,52
  4. Krzewy owocowe 1153 46,53
  5. Rzepak i rzepik 1063 42,90
  6. Truskawki 1002 40,44
  7. Tytoń 866 34,95
  8. Warzywa gruntowe 826 33,33
  9. Drzewa owocowe 574 23,16
  10. Kukurydza na ziarno 424 17,11
  11. Kukurydza na kiszonkę 424 17,11
  12. Chmiel 204 8,23
  13. Ziemniak 108 4,36
  14. Burak cukrowy 21 0,85
   
  Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw
  Lp. Uprawa Powierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą w Polsce [w %]
  1. Zboża jare 40,28
  2. Rośliny bobowate 29,11
  3. Zboża ozime 28,95
  4. Krzewy owocowe 28,60
  5. Truskawki 22,40
  6. Tytoń 20,76
  7. Rzepak i rzepik 17,82
  8. Warzywa gruntowe 16,31
  9. Drzewa owocowe 9,80
  10. Kukurydza na kiszonkę 6,57
  11. Kukurydza na ziarno 6,56
  12. Chmiel 2,00
  13. Ziemniak 0,77
  14. Burak cukrowy 0,04

   

  Zmiany w liczbie gmin z suszą rolniczą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)
  Lp. Uprawa Punkty procentowe
  1. Chmiel +4,64
  2. Ziemniak +2,67
  3. Burak cukrowy +0,29
  4. Rzepak i rzepik -5,81
  5. Kukurydza na ziarno -6,78
  6. Kukurydza na kiszonkę -6,78
  7. Zboża jare -24,98
  8. Tytoń -25,42
  9. Rośliny bobowate -26,75
  10. Krzewy owocowe -27,64
  11. Zboża ozime -28,08
  12. Drzewa owocowe -28,82
  13. Warzywa gruntowe -30,83
  14. Truskawki -31,03
  Zmiany w powierzchni gruntów ornych objętych suszą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)
  Lp. Uprawa Punkty procentowe
  1. Chmiel +1,31
  2. Rzepak i rzepik +1,05
  3. Ziemniak +0,49
  4. Burak cukrowy -0,10
  5. Kukurydza na ziarno -1,35
  6. Kukurydza na kiszonkę -1,35
  7. Drzewa owocowe -11,53
  8. Tytoń -13,00
  9. Warzywa gruntowe -16,46
  10. Rośliny bobowate -18,10
  11. Krzewy owocowe -20,15
  12. Zboża ozime -20,41
  13. Zboża jare -22,86
  14. Truskawki -23,27
   
  W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwachw 4 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 1437 gminach tj. w 57,99% gmin kraju na powierzchni 40,28% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.:
  • pomorskim,
  • zachodniopomorskim,
  • lubuskim,
  • podlaskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • wielkopolskim
  (od 67,07 do 81,89% gruntów ornych tych województw).
   
  Susza w uprawach zbóż jarych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 67,11
  2. lubuskie 82 82 100,00 76,61
  3. podlaskie 118 118 100,00 74,14
  4. zachodniopomorskie 114 114 100,00 80,41
  5. pomorskie 123 120 97,56 81,89
  6. wielkopolskie 226 214 94,69 67,07
  7. warmińsko-mazurskie 116 109 93,97 41,19
  8. mazowieckie 314 281 89,49 48,43
  9. lubelskie 213 115 53,99 23,92
  10. łódzkie 177 79 44,63 15,05
  11. dolnośląskie 169 55 32,54 8,93
  12. świętokrzyskie 102 4 3,92 0,00
  13. podkarpackie 160 2 1,25 0,01
  14. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  15. opolskie 71 0 0,00 0,00
  16. śląskie 167 0 0,00 0,00

  Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1227 gminach tj. w 49,52% gmin kraju na powierzchni 28,95% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.
  • Zachodniopomorskim
  • Pomorskim,
  • Lubuskim,
  • Podlaskim,
  • Wielkopolskim,
  (od 51,33 do 68,72% gruntów ornych tych województw).
   
  Susza w uprawach zbóż ozimych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 57,32
  2. zachodniopomorskie 114 114 100,00 68,72
  3. kujawsko-pomorskie 144 141 97,92 48,58
  4. lubuskie 82 80 97,56 60,08
  5. pomorskie 123 120 97,56 67,13
  6. warmińsko-mazurskie 116 101 87,07 23,64
  7. wielkopolskie 226 177 78,32 51,33
  8. mazowieckie 314 242 77,07 29,12
  9. lubelskie 213 77 36,15 16,57
  10. dolnośląskie 169 29 17,16 4,10
  11. łódzkie 177 28 15,82 4,14
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
   

  Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin bobowatych. Odnotowano ją w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1890 gminach tj. 76,27% gmin kraju na powierzchni 47,21% gruntów ornych.
   

  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.
  • Zachodniopomorskim
  • Pomorskim,
  • Lubuskim,
  • Podlaskim,
  • Wielkopolskim,
  (od 51,50 do 68,91% gruntów ornych tych województw).
   
  Susza w uprawach roślin bobowatych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 58,35
  2. zachodniopomorskie 114 114 100,00 68,91
  3. kujawsko-pomorskie 144 141 97,92 48,73
  4. lubuskie 82 80 97,56 60,08
  5. pomorskie 123 120 97,56 67,44
  6. warmińsko-mazurskie 116 101 87,07 24,31
  7. wielkopolskie 226 177 78,32 51,50
  8. mazowieckie 314 242 77,07 29,12
  9. lubelskie 213 77 36,15 16,57
  10. dolnośląskie 169 29 17,16 4,10
  11. łódzkie 177 28 15,82 4,14
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00

  Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1153 gminach tj. w 46,53% gmin kraju na powierzchni 28,60% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.
  • Zachodniopomorskim
  • Pomorskim,
  • Podlaskim,
  • Lubuskim,
  • Wielkopolskim,
  (od 50,13 do 69,50% gruntów ornych tych województw).
   
  Susza w uprawach krzewów owocowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 61,25
  2. zachodniopomorskie 114 114 100,00 69,77
  3. pomorskie 123 120 97,56 69,50
  4. lubuskie 82 79 96,34 58,50
  5. kujawsko-pomorskie 144 137 95,14 49,03
  6. warmińsko-mazurskie 116 98 84,48 25,42
  7. mazowieckie 314 226 71,97 25,86
  8. wielkopolskie 226 153 67,70 50,13
  9. lubelskie 213 67 31,46 15,29
  10. dolnośląskie 169 22 13,02 2,92
  11. łódzkie 177 19 10,73 2,08
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
  W tym okresie raportowania odnotowano kolejny już raz suszę rolniczą w uprawach rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1063 gminach tj. w 42,90% gmin Polski, na powierzchni 17,82% gruntów ornych.
   
  W województwie zachodniopomorskim i podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach.
   
  Największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.
   
  Susza w uprawach rzepaku i rzepiku
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 26,73
  2. zachodniopomorskie 114 114 100,00 47,44
  3. pomorskie 123 119 96,75 42,45
  4. lubuskie 82 78 95,12 29,58
  5. kujawsko-pomorskie 144 130 90,28 38,04
  6. warmińsko-mazurskie 116 90 77,59 14,88
  7. wielkopolskie 226 139 61,50 35,56
  8. mazowieckie 314 192 61,15 15,10
  9. lubelskie 213 61 28,64 9,03
  10. dolnośląskie 169 17 10,06 1,54
  11. łódzkie 177 5 2,82 0,43
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w dalszym ciągu wśród uprawtruskawek, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w1002 gminach tj. w 40,44% gmin kraju na powierzchni 22,40% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.
  • Pomorskim,
  • Zachodniopomorskim
  • Podlaskim
  (od 52,35 do 63,22% gruntów ornych tych województw).
   
  Susza w uprawach truskawek
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. podlaskie 118 118 100,00 52,35
  2. zachodniopomorskie 114 114 100,00 55,88
  3. pomorskie 123 120 97,56 63,22
  4. lubuskie 82 74 90,24 41,25
  5. kujawsko-pomorskie 144 125 86,81 40,61
  6. warmińsko-mazurskie 116 86 74,14 16,67
  7. wielkopolskie 226 134 59,29 43,88
  8. mazowieckie 314 164 52,23 14,45
  9. lubelskie 213 52 24,41 10,89
  10. dolnośląskie 169 14 8,28 0,44
  11. łódzkie 177 1 0,56 0,12
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00

  W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 10 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 866 gminach tj. w34,95% gmin kraju na powierzchni 20,76% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.
  • Pomorskim,
  • Zachodniopomorskim
  • Podlaskim
  (od 53,43 do 63,94% gruntów ornych tych województw).
   
  Susza w uprawach tytoniu
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. zachodniopomorskie 114 114 100,00 53,69
  2. pomorskie 123 120 97,56 63,94
  3. podlaskie 118 108 91,53 53,43
  4. kujawsko-pomorskie 144 116 80,56 38,76
  5. lubuskie 82 63 76,83 30,63
  6. warmińsko-mazurskie 116 71 61,21 15,96
  7. wielkopolskie 226 119 52,65 42,62
  8. mazowieckie 314 112 35,67 8,52
  9. lubelskie 213 42 19,72 8,57
  10. dolnośląskie 169 1 0,59 0,00
  11. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 9 województwach. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 826 gminach tj. w 33,33% gmin kraju na powierzchni 16,31% gruntów ornych.
   
  Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim (55,60% gruntów ornych województwa).
   
  Susza w uprawach warzyw gruntowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. zachodniopomorskie 114 112 98,25 40,44
  2. pomorskie 123 120 97,56 55,60
  3. podlaskie 118 106 89,83 44,05
  4. kujawsko-pomorskie 144 113 78,47 29,55
  5. lubuskie 82 58 70,73 24,05
  6. warmińsko-mazurskie 116 65 56,03 9,73
  7. wielkopolskie 226 114 50,44 35,51
  8. mazowieckie 314 100 31,85 5,90
  9. lubelskie 213 38 17,84 5,25
  10. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  11. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00

  W tym okresie raportowania również odnotowano zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 9 województwach na terenie 574 gmin tj. w 23,16% gmin kraju obejmując powierzchnię 9.80% gruntów ornych.
   
  Susza w uprawach drzew owocowych
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. pomorskie 123 118 95,93 32,23
  2. zachodniopomorskie 114 89 78,07 21,20
  3. podlaskie 118 80 67,80 32,28
  4. kujawsko-pomorskie 144 85 59,03 14,84
  5. wielkopolskie 226 101 44,69 28,45
  6. lubuskie 82 32 39,02 7,18
  7. warmińsko-mazurskie 116 36 31,03 6,03
  8. lubelskie 213 21 9,86 2,78
  9. mazowieckie 314 12 3,82 0,20
  10. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  11. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  12. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy notowano w 424 gminach tj. w 17,11% gmin Polski, na powierzchni 6,56% gruntów ornych.
   
  Susza w uprawach kukurydzy na ziarno
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. pomorskie 123 98 79,67 27,15
  2. podlaskie 118 70 59,32 13,10
  3. zachodniopomorskie 114 67 58,77 15,32
  4. kujawsko-pomorskie 144 61 42,36 15,62
  5. wielkopolskie 226 91 40,27 20,64
  6. warmińsko-mazurskie 116 24 20,69 2,19
  7. lubuskie 82 9 10,98 0,78
  8. lubelskie 213 4 1,88 0,12
  9. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  10. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  11. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  12. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
  W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 424 gminach tj. w 17,11 gmin Polski, na powierzchni 6,57% gruntów ornych.
   
  Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. pomorskie 123 98 79,67 27,23
  2. podlaskie 118 70 59,32 13,10
  3. zachodniopomorskie 114 67 58,77 15,43
  4. kujawsko-pomorskie 144 61 42,36 15,62
  5. wielkopolskie 226 91 40,27 20,67
  6. warmińsko-mazurskie 116 24 20,69 2,19
  7. lubuskie 82 9 10,98 0,78
  8. lubelskie 213 4 1,88 0,12
  9. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  10. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  11. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  12. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 204 gminach tj. w 8,23% gmin Polski, na powierzchni 2,00% gruntów ornych.
   
  Susza w uprawach chmielu
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. pomorskie 123 40 32,52 4,59
  2. podlaskie 118 38 32,20 6,89
  3. wielkopolskie 226 72 31,86 8,60
  4. zachodniopomorskie 114 30 26,32 4,31
  5. warmińsko-mazurskie 116 12 10,34 1,18
  6. kujawsko-pomorskie 144 11 7,64 1,50
  7. lubuskie 82 1 1,22 0,02
  8. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  9. lubelskie 213 0 0,00 0,00
  10. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  11. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  12. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00

  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 6 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 108 gminach tj. w 4,36% gmin Polski, na powierzchni 0,77% gruntów ornych.
   
  Susza w uprawach ziemniaka
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. wielkopolskie 226 59 26,11 5,14
  2. zachodniopomorskie 114 20 17,54 2,08
  3. pomorskie 123 19 15,45 1,21
  4. kujawsko-pomorskie 144 6 4,17 0,43
  5. warmińsko-mazurskie 116 2 1,72 0,09
  6. podlaskie 118 2 1,69 0,01
  7. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  8. lubelskie 213 0 0,00 0,00
  9. lubuskie 82 0 0,00 0,00
  10. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  11. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  12. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  13. opolskie 71 0 0,00 0,00
  14. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  15. śląskie 167 0 0,00 0,00
  16. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
   
  W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 21 gminach tj. w 0,85% gmin Polski, na powierzchni 0,04% gruntów ornych.

  Susza w uprawach buraka cukrowego
  Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
  1. pomorskie 123 9 7,32 0,37
  2. zachodniopomorskie 114 5 4,39 0,15
  3. wielkopolskie 226 7 3,10 0,08
  4. dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
  5. kujawsko-pomorskie 144 0 0,00 0,00
  6. lubelskie 213 0 0,00 0,00
  7. lubuskie 82 0 0,00 0,00
  8. łódzkie 177 0 0,00 0,00
  9. małopolskie 182 0 0,00 0,00
  10. mazowieckie 314 0 0,00 0,00
  11. opolskie 71 0 0,00 0,00
  12. podkarpackie 160 0 0,00 0,00
  13. podlaskie 118 0 0,00 0,00
  14. śląskie 167 0 0,00 0,00
  15. świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
  16. warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
  Tegoroczny maj był wyjątkowo bardzo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4°C a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4°C. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18°C. Na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17°C. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16°C.
   
  Pierwsza dekada czerwca była bardzo ciepła. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5°C. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5°C. Podobnie było w drugiej dekadzie tego miesiąca, w której notowano od ponad 19 do 20,5°C. Jedynie na północy kraju było nieco zimniej od 16,5 do 19°C. Natomiast trzecia dekada tego miesiąca była w całym kraju zdecydowanie zimniejsza. Na przeważającym terenie Polski notowano temperaturę od 15 do 16°C, Jedynie na obszarze północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski było nieco cieplej od 16,5 do 17,5 C.
   
  W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły tylko 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.
   
  W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie opady (do 5 mm) lub też notowano nawet ich brak w północnej Polsce. W południowej części kraju notowano wystąpienie opadów od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej). Natomiast trzecia dekada obfitowała już w większe opady wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodniej Polsce notowano niskie opady atmosferyczne wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.
   
  Tegoroczny maj oraz pierwsze dwie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Natomiast trzecia dekada czerwca była już chłodniejsza oraz wystąpiły stosunkowo duże opady atmosferyczne na bardzo dużym obszarze Polski co sprawiło, że średnia wartość KBW dla kraju uległa zwiększeniu. Takie warunki pogodowe przyczyniły się do zmniejszenie niedoborów wody dla wielu grup i gatunków roślin uprawnych. Mimo wszystko nadal występuje duży deficyt wody sprawiający, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. Ostatnio występujące warunki pogodowe spowodowały, że w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie w uprawach: chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego wzrosła powierzchnia oraz liczba gmin z suszą.
   
  źródło: Gospodarz.pl/IUNG, foto: Gospodarz.pl/DK

  TARGI ROLNICZE 2019

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 2
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 662 184 424

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-700 Czarnków
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies