warto przeczytać

  Kiedy ARiMR informuje rolnika o kontroli?

  Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli.

   

  Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli, dotyczy to m.in. kontroli realizowanych z tytułu działań nieinwestycyjnych PROW na lata 2014-2020, działań inwestycyjnych PROW na lata 2014-2020, wspólnej polityki rybackiej i rynku owoców i warzyw.
   
  Natomiast w przypadku kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarówno unijnymi jak i krajowymi, rolnik może być powiadomiony o kontroli jedynie w sytuacji, gdy nie zagraża to celowi kontroli. Wynika to z art. 25 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 809/2014 z dnia 17 lipca 2014r. (L 227169 z 31.7.2014 z późn.zmn,), zgodnie z którym: "Kontrole na miejscu mogą zostać zapowiedziane, pod warunkiem że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Zapowiedzenie kontroli następuje z wyprzedzeniem Ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum i nie przebacza 14 dni ( i', jak również z art. 37 ust. 4 Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DZ.U. z 2015, poz. 308 z póżn. zmn), zgodnie z którym: "Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014". Z wyżej przytoczonych zapisów wynika wprost, iż nie ma obligatoryjnego obowiązku informowania rolnika o planowanym terminie kontroli w jego gospodarstwie, natomiast rolnik może być powiadomiony o kontroli jedynie sytuacji. gdy nie zagraża to celowi kontroli. Należy również podkreślić, że w przypadku kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego tj. kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni i kontrole w zakresie wzajemnej zgodności, kontrola może zostać przeprowadzona bez obecności rolnika, nawet w sytuacji gdy został on o niej poinformowany. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni ograniczają się jedynie do kontroli w zakresie powierzchni działek rolnych i weryfikacji grupy upraw/uprawy na działce. Podczas tej kontroli nie ma konieczności wizyty w siedzibie gospodarstwa celem np. weryfikacji dokumentacji lub wymogów* w odniesieniu do których obecność rolnika jest niezbędna.
   
  ARiMR jednak dokłada starań, aby zapewnić udział rolnika w możliwie jak największej liczbie kontroli w ramach systemów wsparcia obszarowego, chociaż nie wynika to z przepisów prawa. Możliwe jest to jednak w sytuacji, gdy kontrole realizowane są wyłącznie metodą inspekcji terenowej, polegającej na przeprowadzeniu w terenie czynności kontrolnych (np. pomiar działek, weryfikacja uprawy) jednorazowo w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w jednym. konkretnym gospodarstwie, wytypowanym do kontroli. Natomiast w przypadku kontroli realizowanych metodą FOTO, pomiar powierzchni działek rolnych wykonuje się  oparciu o ortofotomapę (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zobrazowań satelitarnych), a w terenie przeprowadza się wywiad terenowy. Należy również podkreślić, że specyfiką kontroli FOTO jest to, iż wywiad terenowy jest realizowany kompleksowo na wszystkich działkach rolnych znajdujących się na danym obszarze kontroli (którym może być np. gmina), należących do wielu rolników, a nie przeprowadzany wybiórczo w odniesieniu do działek rolnych należących do jednego rolnika. Biorąc pod uwagę również fakt, iż działki należące do jednego gospodarstwa mogą znajdować się na kilku obszarach, wówczas rolnik musiałby być wielokrotne informowany o wywiadzie terenowym dla poszczególnych działek rolnych, gdyż na każdej z nich wywiad może być przeprowadzany w innym terminie.
   
  Reasumując, ARiMR nie planuje modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o w/w kontrolach. Wynika to zarówno z obowiązujących aktów prawnych jak również kilkuletnich doświadczeń ARiMR w przebiegu realizacji procesu kontroli.
   
  źródło: Gospodarz.pl/KRIR/Jan Marciszewski foto: ARiMR

  TARGI ROLNICZE 2019

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 2
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 662 184 424

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-700 Czarnków
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies