• ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin
  • (52) 30 30 350
  • Otwarte: Pon-Pt: 7:30-17:00 | Sob 8:00-13:00

Aktualności

Susza dotknęła zboża, truskawki, krzewy i drzewa owocowe, a także rzepak i rzepik

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -179 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 19,5 mm.
Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na Pobrzeżu Kaszubskim od – 220 do -229 mm. Tylko nieco niższe wartości od -210 do –219 mm notowano na Polesiu Lubelskim. Duży deficyt wody wynoszący od –200 do -209 mm odnotowano na terenie Wyżyny Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Podlaskiej, Szczecińskiej oraz na Pobrzeżu Słowińskim. Duże niedobory wody wynoszące ponad 170 mm notowano na bardzo dużych obszarach Polski.
Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:
  • zbóż jarych,
  • zbóż ozimych,
  • krzewów owocowych,
  • truskawek,
  • drzew owocowych,
  • rzepaku i rzepiku.
Liczba gmin zagrożonych suszą oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %)
Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1. Zboża jare 2287 92,29
2. Zboża ozime 2185 88,18
3. Krzewy owocowe 2131 86,00
4. Truskawki 2099 84,71
5. Drzewa owocowe 1365 55,08
6. Rzepak i rzepik 186 7.51

 

Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw

Lp. Uprawa Powierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą[w %]
1. Zboża jare 64,67
2. Krzewy owocowe 49,44
3. Zboża ozime 48,97
4. Truskawki 47,67
5. Drzewa owocowe 17,33
6. Rzepak i rzepik 1,15

 

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin objętych suszą.
 
Lp. Uprawa Punkty procentowe
1. Drzewa owocowe +31,67
2. Zboża jare +0,09
3. Zboża ozime -1,12
4. Krzewy owocowe -2,70
5. Truskawki -3,99

 

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące powierzchni gruntów ornych objętych suszą.
Lp. Uprawa Punkty procentowe
1. Zboża jare +15,77
2. Drzewa owocowe +12,46
3. Zboża ozime +11,69
4. Krzewy owocowe +10,14
5. Truskawki +8,37

 

W trzecim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwachw 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,29% gmin kraju na powierzchni 64,67% gruntów ornych.
Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. podlaskim, wielkopolskim, lubelskim, pomorskim, mazowieckim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim (od 75 do 85% gruntów ornych tych województw)
 
Susza w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 75,68
2. lubelskie 213 213 100,00 82,82
3. lubuskie 82 82 100,00 79,19
4. łódzkie 177 177 100,00 59,70
5. mazowieckie 314 314 100,00 81,67
6. podlaskie 118 118 100,00 85,35
7. świętokrzyskie 102 102 100,00 58,86
8. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 58,53
9. wielkopolskie 226 226 100,00 84,27
10. zachodniopomorskie 114 114 100,00 77,88
11. pomorskie 123 120 97,56 82,75
12. opolskie 71 68 95,77 24,72
13. podkarpackie 160 139 86,88 30,49
14. dolnośląskie 169 138 81,66 33,12
15. śląskie 167 109 65,27 25,55
16. małopolskie 182 107 58,79 7,05
 
Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano we wszystkich województwach, w 9 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 2185 gminach tj. 88,18% gmin kraju na powierzchni 48,97% gruntów ornych.
Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim (od 51,8 do 73,6% gruntów ornych tych województw)
 
Susza w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 66,13
2. wielkopolskie 226 226 100,00 73,55
3. lubelskie 213 213 100,00 51,79
4. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 57,40
5. podlaskie 118 118 100,00 59,52
6. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 38,92
7. zachodniopomorskie 114 114 100,00 57,43
8. świętokrzyskie 102 102 100,00 42,70
9. lubuskie 82 82 100,00 65,46
10. łódzkie 177 174 98,31 44,26
11. pomorskie 123 120 97,56 69,48
12. opolskie 71 62 87,32 11,18
13. podkarpackie 160 125 78,12 24,93
14. dolnośląskie 169 126 74,56 28,36
15. śląskie 167 77 46,11 13,04
16. małopolskie 182 72 39,56 4,87

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano we wszystkich województwach, w 9 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2131 gminach tj. 86,00% gmin kraju na powierzchni 49,44% gruntów ornych.
Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, pomorskim, lubuskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim (od 57,1 do 73,1% gruntów ornych województw)
 
Susza w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 57,14
2. lubelskie 213 213 100,00 61,71
3. lubuskie 82 82 100,00 63,17
4. mazowieckie 314 314 100,00 66,84
5. podlaskie 118 118 100,00 62,72
6. świętokrzyskie 102 102 100,00 44,87
7. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 39,53
8. wielkopolskie 226 226 100,00 73,07
9. zachodniopomorskie 114 114 100,00 57,00
10. pomorskie 123 120 97,56 70,87
11. łódzkie 177 162 91,53 36,92
12. opolskie 71 58 81,69 9,95
13. podkarpackie 160 123 76,88 25,00
14. dolnośląskie 169 123 72,78 27,92
15. śląskie 167 56 33,53 8,90
16. małopolskie 182 60 32,97 4,54

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw truskawek, notowano ją we wszystkich województwach, przy czym w 8 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2099 gminach tj. 84,71% gmin kraju na powierzchni 47,67% gruntów ornych.
Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubuskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (od 53,6 do 71,6% gruntów ornych tych województw)
 
Susza w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 55,80
2. lubelskie 213 213 100,00 59,45
3. lubuskie 82 82 100,00 59,47
4. mazowieckie 314 314 100,00 65,11
5. podlaskie 118 118 100,00 61,06
6. świętokrzyskie 102 102 100,00 43,09
7. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 37,96
8. zachodniopomorskie 114 114 100,00 53,65
9. wielkopolskie 226 225 99,56 71,65
10. pomorskie 123 120 97,56 70,50
11. łódzkie 177 151 85,31 32,91
12. opolskie 71 53 74,65 8,24
13. podkarpackie 160 118 73,75 24,61
14. dolnośląskie 169 123 72,78 27,04
15. śląskie 167 51 30,54 7,46
16. małopolskie 182 55 30,22 4,04

W tym okresie raportowania znacznie wzrosło zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terenie Polski suszę notowano w 14 województwach na terenie 1366 gmin tj. 55,08% gmin kraju obejmując powierzchnię 17,33% gruntów ornych. W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach.
Szczególnie dużą powierzchnię susza w tych uprawach objęła w woj. podlaskim, lubelskim oraz pomorskim (od 36,2 do 43,8% gruntów ornych tych województw)
 
Susza w uprawach drzew owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. podlaskie 118 118 100,00 43,82
2. lubelskie 213 208 97,65 37,02
3. pomorskie 123 119 96,75 36,24
4. kujawsko-pomorskie 144 119 82,64 13,80
5. warmińsko-mazurskie 116 92 79,31 11,10
6. mazowieckie 314 241 76,75 26,15
7. zachodniopomorskie 114 82 71,93 16,56
8. wielkopolskie 226 141 62,39 15,30
9. świętokrzyskie 102 62 60,78 13,42
10. dolnośląskie 169 70 41,42 6,11
11. podkarpackie 160 65 40,62 12,45
12. lubuskie 82 30 36,59 7,65
13. łódzkie 177 17 9,60 1,86
14. małopolskie 182 1 0,55 0,06

W tym okresie raportowania suszę rolniczą odnotowano również w uprawach rzepaku i rzepiku, notowano ją w 8 województwach. Na terenie Polski suszę wśród tych upraw notowano w 186 gminach tj. 7,51% gmin kraju na powierzchni 1,15% gruntów ornych. 
Susza w uprawach rzepaku i rzepiku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubelskie 213 104 48,83 7,63
2. pomorskie 123 37 30,08 6,46
3. zachodniopomorskie 114 15 13,16 0,94
4. podlaskie 118 12 10,17 0,57
5. świętokrzyskie 102 8 7,84 0,20
6. podkarpackie 160 8 5,00 0,67
7. kujawsko-pomorskie 144 1 0,69 0,00
8. mazowieckie 314 1 0,32 0,01

Kwiecień w tym roku był bardzo ciepły, temperatura wahała się od 9 do ponad 14°C. Najcieplej było na południu kraju (ponad 14°C) i w tych rejonach temperatura była wyższa aż o 6°C od normy wieloletniej. Im dalej w kierunku północnym tym było zimniej od 8 do 11°C ale i na tych obszarach temperatura powietrza była wyższa od normy od 2 do 3°C.
Podobnie jak kwiecień również tegoroczny maj był wyjątkowo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4°C a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4°C. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18°C, na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17°C. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16°C.
Pierwsza dekada czerwca także należała do bardzo ciepłego rozpatrywanego okresu sześciodekadowego. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5°C. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5°C.
W kwietniu szczególnie niskie opady poniżej 10 mm wystąpiły na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej. Niskie opady od 10 do 20 mm notowano również na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej, stanowiły one na w/w obszarach od poniżej 20 do 40% normy wieloletniej. Jedynie w północnej i wschodniej części Polski opady były większe, od 40 do 60 mm i na tych terenach stanowiły 100-140% normy. Na znacznej powierzchni kraju notowano opady od 20 do 40 mm tj. 40-100% normy.
W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.
W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie na zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm.
Tegoroczny kwiecień, maj oraz pierwsza dekada czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich. Jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co spowodowało kolejne już duże obniżenie wartości KBW oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Obecnie występujący tak duży deficyt wody powoduje przede wszystkim wzrost powierzchni z suszą. Należy też zaznaczyć, że susza występuje wśród sześciu grup i gatunków roślin. W tym okresie pojawiła się w uprawach rzepaku i rzepiku. Tak duży deficyt wody dla zbóż jarych i ozimych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz rzepaku i rzepiku oznacza, że tegoroczne plony tych upraw będą niższe z powodu występującego niedoboru wody co najmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
 
źródło: Gospodarz.pl/IUNG, foto: Gospodarz.pl/MP

Oddziały

BARCIN
ul. Kasztanowa 4
tel. (52) 38 33 641
tel. kom.: 511 457 109

ROGOWO
ul. Gnieźnieńska 10
tel. (52) 30 24 517

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
ul. Dworcowa 25
tel. kom.: 668 319 445
tel. kom.: 608 617 106
tel. kom.: 601 786 809

Oddziały

FLANTROWO 2
tel. (52) 30 20 067
tel. kom.: 783 296 780
tel. kom.: 694 383 177

WAŁCZ
ul. Bydgoska 74
tel. (67) 387 18 80
tel. kom.: 607 528 379

HUTA
ul. Poznańska 15
64-708 Huta
tel. kom.: 572 352 722

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2022 INTER-VAX sp. z o.o. All Rights Reserved.

INTER-VAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin, REGON: 091276553, NIP: 5621004712, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000962013. Kapitał zakładowy: 1 616 000 zł

Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności | Polityka cookies