• ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin
 • (52) 30 30 350
 • Otwarte: Pon-Pt: 7:30-17:00 | Sob 8:00-13:00

warto przeczytać

Produkcja mięsa na użytek własny

Wielu rolników preferuje do spożycia mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie w okresie przedświątecznym nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych.

Jest on legalny, ale na użytek własny. Ubój gospodarczy reguluje Rozporządzenie MR i RW  z dnia 21 października 2010 r z p. zm w sprawie wymogów weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.

Ubojowi  gospodarczemu podlegają:

 • owce,
 • kozy,
 • trzoda chlewna,
 • cielęta do 6 miesiąca życia,
 • drób i zajęczaki,
 • dzikie zwierzęta pozyskane w warunkach fermowych lub wyniku odstrzału.
Dokonując uboju należy spełnić  szereg wymagań weterynaryjnych a mianowicie:
 • wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt,
 • wymaganie określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt,
 • wymagania określone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 • wymagania związane z higieną.

Ubijaniu powinno poddawać zwierzęta zdrowe. Jeżeli były leczone, to po okresie karencji dla użytego produktu leczniczego. Również nie powinny pochodzić z gospodarstw lub obszarów podlegającym ograniczeniom.

Zwierzęta należy zabijać w sposób humanitarny, bez zbędnego zadawania  im bólu, oraz bez obecności dzieci.

Posiadacz zwierząt dokonuje na 24 godziny przed ubojem zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym. Zgłoszenia może dokonać telefonicznie, na piśmie lub stawiając się osobiście, jeżeli planowany ubój dotyczy trzody chlewnej. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz zgłoszenia należy dokonać  listownie ze względu na obowiązek pisemnego  oświadczenia odnośnie  zagospodarowania SRM (materiału szczególnego ryzyka).

Zgłaszając planowany ubój trzody chlewnej należy podać następujące informacje:

 • nazwisko i imię, adres, nr telefonu posiadacza zwierząt,
 • liczbę zwierząt poddanych ubojowi,
 • numer siedziby stada,
 • miejsce i termin uboju,
 • nazwisko i imię sprzedającego w celu uboju gospodarczego zwierzęta gospodarskie,
 • zgłoszenie mięsa do badania poubojowego,
 • nazwisko i imię dokonującego ubój.

W przypadku cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz zgłoszenie w formie pisemnej powinno zawierać:

 • nazwisko i imię, adres, nr telefonu, posiadacza zwierząt,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia,
 • miejsce i termin uboju,
 • nazwisko i imię osoby uprawnionej do uboju,
 • oświadczenia o zagospodarowaniu na własny koszt SRM (materiału szczególnego ryzyka).

Uboju mogą dokonywać osoby które:

 • ukończyły 18 lat,
 • posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • odbyły szkolenie teoretyczne i 3 miesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem,
 • osoby posiadającym 3 letni staż na stanowisku ubojowym,
 • kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Badanie mięsa na obecność włośni dokonujemy u trzody chlewnej, dzików i nutrii. W tym celu pobierane są próbki z określonych miejsc partii ciała (przeważnie z przepony).

Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na własny użytek przewidziano karę pieniężną w wysokości od 100 do 2000 zł, natomiast za wprowadzenie na rynek mięsa kara wynosi od 1000 do 5000 zł.

źródło: Gospodarz.pl/WODR/Andrzej Piętka foto: Gospodarz.pl

Oddziały

BARCIN
ul. Kasztanowa 4
tel. (52) 38 33 641
tel. kom.: 511 457 109

ROGOWO
ul. Gnieźnieńska 10
tel. (52) 30 24 517

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
ul. Dworcowa 25
tel. kom.: 668 319 445
tel. kom.: 608 617 106
tel. kom.: 601 786 809

Oddziały

FLANTROWO 2
tel. (52) 30 20 067
tel. kom.: 783 296 780
tel. kom.: 694 383 177

WAŁCZ
ul. Bydgoska 74
tel. (67) 387 18 80
tel. kom.: 607 528 379

HUTA
ul. Poznańska 15
64-708 Huta
tel. kom.: 572 352 722

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2022 INTER-VAX sp. z o.o. All Rights Reserved.

INTER-VAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin, REGON: 091276553, NIP: 5621004712, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000962013. Kapitał zakładowy: 1 616 000 zł

Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności | Polityka cookies