• ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin
  • (52) 30 30 350
  • Otwarte: Pon-Pt: 7:30-17:00 | Sob 8:00-13:00

warto przeczytać

Prognozy cen pszenicy i żyta w marcu i czerwcu 2018 r.

Dobre zbiory zbóż na półkuli północnej w 2017 r. skutkowały spadkiem globalnych cen zbóż w okresie żniw. Pomimo spadku były one jednak większe niż przed rokiem.

W czwartym kwartale 2017 r., ze względu na sezonowe zmniejszenie podaży oraz duże zapotrzebowanie na zboża, przede wszystkim w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, ceny zbóż w Europie Zachodniej nieco się zwiększyły. Także w Polsce, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r. ceny zbóż podstawowych wykazywały tendencję zwyżkową. W styczniu 2018 r. zboża dalej drożały z wyjątkiem pszenicy, której cena w porównaniu z grudniem 2017 r. uległa minimalnej zniżce.
 
Jak wynika z danych GUS w styczniu 2018 r. za pszenicę w skupie uzyskiwano 670 zł/t, a więc więcej o 5% niż w sierpniu 2017 r. i o 2% niż rok wcześniej. Średnia cena jęczmienia wynosiła 676 zł/t, w tym jęczmienia paszowego - 644 zł/t. Ceny jęczmienia ogółem były większe o 12% niż w sierpniu 2017 r. i o 13% niż przed rokiem, a jęczmienia paszowego odpowiednio o 16% i o 10%. Cena żyta ukształtowała się na poziomie 583 zł/t, czyli wyższym o 10% niż w sierpniu 2017 r. i o 5% niż przed rokiem.
 
W sezonie 2017/2018 krajowe ceny skupu kukurydzy do października 2017 r. wykazywały trend zniżkowy. Od listopada 2017 r. notowano zwyżkę cen tego zboża. W styczniu 2018 r. za kukurydzę w krajowym skupie otrzymywano 597 zł/t, czyli więcej o 24% niż w październiku 2017 r. i o 3% niż przed rokiem. Na krajowych giełdach towarowych w styczniu 2018 r. zainteresowanie zakupem zbóż było nieznaczne, pomimo obniżki cen zbóż podstawowych. Transakcje zawierano sporadycznie, na małe partie ziarna, gdyż giełdowe ceny zbóż utrzymywały się na poziomie większym od cen skupu. W Polsce ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego w styczniu 2018 r. kształtowały się na poziomie wyższym od notowanego w Niemczech i we Francji, będących głównymi unijnych producentami zbóż, jak również większym niż w Czechach - tradycyjnym dostawcą tego ziarna do Polski. Różnice w poziomie cen powodują, że kontyngent wysyłki polskiego zboża jest ograniczany, z kolei zwiększa się możliwość importu tańszego zboża.
 
Na początku lutego 2018 r. większość przetwórców posiadała zapasy surowca niezbędne do bieżącej produkcji. Stosunkowo wysokie ceny zbóż w Polsce wynikające m.in. z umocnienia złotego wpływały dodatkowo na ograniczenie transakcji. Sytuacja ta wywierała presję na spadek cen pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego. Jak wynika z danych MRiRW w okresie 12–18.02.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 679 zł/t, a za żyto konsumpcyjne – 572 zł/t, w obu przypadkach o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena jęczmienia paszowego, tak jak przed miesiącem, wyniosła 668 zł/t. W omawianym tygodniu lutego br. za kukurydzę płacono 632 zł/t, tj. o 2,5% więcej niż przed miesiącem.
 
Wysoki poziom zapasów w krajach eksportujących zboże oraz konkurencja o rynki zbytu wpływają na utrzymywanie się cen globalnych na stosunkowo niskim poziomie. Zmiany cen ziarna na rynkach zagranicznych (w tym zwłaszcza w UE) będą determinowały w dużym stopniu zmiany cen w Polsce. Szacuje się, że sezonowo malejące zasoby ziarna i utrzymujący się popyt na zboże będzie stymulował dalszy wzrost krajowych cen w pierwszej połowie 2018 r. W marcu 2018 r. ceny zbóż mogą się ukształtować na poziomie nieco większym od notowanego rok wcześniej. Na przednówku ceny pszenicy ogółem i pszenicy konsumpcyjnej mogą być podobne do notowanych w sezonie 2016/2017, natomiast poziom cen żyta może być nieco mniejszy niż przed rokiem.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów KOWR ocenił, że średnie ceny pszenicy i żyta mogą przedstawiać się następująco:
  • Ceny pszenicy ogółem w Polsce w marcu br. będą się kształtowały na poziomie 680-710 zł/t, a w czerwcu - 690-740 zł/t,
  • Ceny pszenicy konsumpcyjnej w marcu br. będą się mieścić w przedziale 700-730 zł za tonę, a w czerwcu - 710-760 zł/t.
  • Ceny żyta w transakcjach giełdowych mogą wynieść 570-600 zł/t w marcu br. oraz 580-620 zł/t w czerwcu.

 źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: Gospodarz.pl

Oddziały

BARCIN
ul. Kasztanowa 4
tel. (52) 38 33 641
tel. kom.: 511 457 109

ROGOWO
ul. Gnieźnieńska 10
tel. (52) 30 24 517

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
ul. Dworcowa 25
tel. kom.: 668 319 445
tel. kom.: 608 617 106
tel. kom.: 601 786 809

Oddziały

FLANTROWO 2
tel. (52) 30 20 067
tel. kom.: 783 296 780
tel. kom.: 694 383 177

WAŁCZ
ul. Bydgoska 74
tel. (67) 387 18 80
tel. kom.: 607 528 379

HUTA
ul. Poznańska 15
64-708 Huta
tel. kom.: 572 352 722

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2022 INTER-VAX sp. z o.o. All Rights Reserved.

INTER-VAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin, REGON: 091276553, NIP: 5621004712, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000962013. Kapitał zakładowy: 1 616 000 zł

Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności | Polityka cookies