warto przeczytać

  Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - wymóg ubezpieczenia w ZUS

  Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.), beneficjent przedmiotowego instrumentu wsparcia zobowiązany jest do realizacji przedłożonego biznesplanu.

  Jednocześnie zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia beneficjent powinien m.in.:
  • prowadzić działalność na którą uzyskał wsparcie, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
  • zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (m.in. utworzyć przewidziane w nim miejsca pracy);
  • dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.
  Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w tym wydłużenie okresu jego realizacji. Do ww. wniosku beneficjent dołącza zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany. A zatem, beneficjent może zmienić założenia biznesplanu, np. w zakresie inwestycji w środki trwałe, liczby tworzonych miejsc pracy, czy nawet rodzaju prowadzonej działalności pozarolniczej.

  Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, w szczególności, że zmieniony biznesplan spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.

  Natomiast w przypadku niezrealizowania założeń biznesplanu, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części kwoty pomocy (zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia).

  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii beneficjent nie spełnia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków lub zrealizowanie zobowiązań w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tę pomoc (dyrektor oddziału regionalnego ARiMR).

  Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że przygotowywane i wprowadzane na bieżąco w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 w Polsce przez rząd działania antykryzysowe dla firm (m.in. zwolnienia z opłacania składek do ZUS), mają zastosowanie również dla beneficjentów przedmiotowego instrumentu wsparcia.
   
  źródło: Gospodarz.pl/KRIR/Jan Marciszewski foto: sxc.hu

  TARGI ROLNICZE 2019

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 4
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 511 457 109

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-700 Czarnków
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies