warto przeczytać

  Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19

  Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

  Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL - otwórz
   
  Zasady Programu #SzczepimySię z KGW - otwórz
   
  Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.
   
  Formularz wniosku o pomoc oraz sprawozdania z przebiegu wydarzenia:
   
  Wzór wniosku o pomoc:
  Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz
   
  Wzór sprawozdania ze zorganizowanego wydarzenia:
  Instrukcja wypełniania sprawozdania - otwórz
   
  Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.
   
  O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;
  • wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.
  Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na naszym portalu - otwórz.
   
  Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami:
  • wzór umowy z Mobilną Jednostką Szczepień - otwórz
  • wzór umowy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą - otwórz
  Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:  
  • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;
  • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
  • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.
  Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.
   
  źródło: Gospodarz.pl/ARiMR foto: Gospodarz.pl/MP

  Oddziały

  BARCIN
  ul. Kasztanowa 4
  tel. (52) 38 33 641
  tel. kom.: 511 457 109

  ROGOWO
  ul. Gnieźnieńska 10
  tel. (52) 30 24 517

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN / ŻNIN
  ul. Dworcowa 25
  tel. kom.: 668 319 445
  tel. kom.: 608 617 106
  tel. kom.: 601 786 809

  Oddziały

  FLANTROWO 2
  tel. (52) 30 20 067
  tel. kom.: 783 296 780
  tel. kom.: 694 383 177

  WAŁCZ
  ul. Bydgoska 74
  tel. (67) 387 18 80
  tel. kom.: 607 528 379

  HUTA
  ul. Poznańska 15
  64-708 Huta
  tel. kom.: 572 352 722

  Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem
  © 2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Vax Wacław Górny Sp. J. All Rights Reserved. Podane na stronie internetowej ceny mogą ulec zmianie i nie są oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Polityka prywatności | Polityka cookies