Podczas ostatniego posiedzenia Kierownictwa resortu przyjęto harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.

- Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Wiceminister przedstawił harmonogram naboru na poszczególne działania zwracając przy tym uwagę, że jest wystarczający czas na dobre przygotowanie wniosków.

- Najważniejsze jest efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków z  różnych funduszy, zarówno w ramach rozwoju gospodarstw rolnych, jak i w ramach rozwoju terytorialnego –podkreślił podsekretarz stanu.

Wiceminister Zarudzki poinformował również o aktualnym stanie realizacji Programu, w ramach którego ogólna pula środków wynosi 13,5 mld euro

  • 33% całej puli środków – na tyle do dziś złożono wniosków
  • 21% całej puli środków – na tyle do dziś zostało podpisanych umów
  •   9% całej puli środków – na tyle do dziś znalazło się na kontach rolników
Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.
 
ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - marzec 2017 r.

2. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” - kwiecień 2017 r.

3. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - czerwiec 2017 r.

4. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c - czerwiec 2017 r.

5. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - czerwiec 2017 r./IV kwartał 2017 r.**

6. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” - III kwartał 2017 r.***

7. poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” - III kwartał 2017 r.

8. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” - III kwartał 2017 r.
 
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 
9. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) - marzec 2017 r.***

10. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - nabór tematyczny (zakłady przetwórcze) - marzec 2017 r. / III kwartał 2017 r.****

11. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) - czerwiec 2017 r.

12. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - nabór tematyczny (rolnicy) -czerwiec 2017 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

13. poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

14. poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” - I kwartał 2017 r. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

15. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” - I-II kwartał 2017 r. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

16. poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” - Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.


* Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabór będzie uzależniony od liczby utworzonych i uznanych grup producentów rolnych na podstawie planu biznesowego, które uzyskają status uznania od zakończenia naboru wniosków w czerwcu 2017 r.
*** Termin naboru uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej.
**** Nabór będzie uzależniony od zgody KE na zmianę PROW w tym zakresie.

źródło: Gospodarz.pl/MRiRW, foto: Gospodarz.pl
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem